چیز هایی که نباید در ماشین لباسشویی بیندازید

استفاده از ماشین لباسشویی قاعده خاص خود را دارد و نمی توان هر وسیله ای را در آن شستشو داد،یکی از راه های طول عمر دستگاه و سالم ماندن البسه بهره وری درست از ماشین لباس شویی می باشد.

اقلامی که نباید در ماشین لباسشویی انداخت:

  • وجود پول فلزی در ماشین لباسشویی
    یکی از وسایلی که میتواند به ماشین لباسشویی شما آسیب بزند وجود پول فلزی در ماشین لباسشویی است،شاید برای شما هم پیش آمده باشد که فراموش کرده باشید پول های سکه ای را قبل از شستشو از جیب لباسهایتان خارج کنید،توجه داشته باشید که این مسئله میتواند باعث آسیب دیدن پمپ تخلیه دستگاه ویا حتی باعث خرابی درام ماشین لباسشویی و در نهایت سوراخ شدن مخزن خارجی شود که این امر میتواند هزینه زیادی برای شما به همراه داشته باشد.
  • لباسهایی که دارای اشیاء فلزی هستند را نباید در لباسشویی انداخت.

بعضی از لباسها دارای زنجیر، سیم یا قلاب میباشد که باید این وسایل قبل ازشستشو از لباسها جدا شود و اگر امکان جدا شدن این وسایل نیست بهتر است که لباسها را با دست بشویید چرا که این وسایل هم میتواند باعث خرابی ماشین لباسشویی شود و هم باعث آسیب رسیدن به لباس شود.