آموزش ماشین ظرف شویی

۱-ماشین ظرفشویی همانند ماشین لباسشویی دارای ظریفیت میباشد ظرفیت ۶ نفره،۸ نفره،۱۲ نفره،۱۴ نفره میباشد همیشه به اندازه ظرفیت پر شود که اسیب به موتور دستگاه نرسد و باعث سوختن موتور میشود.۲-طریقه ظروف در ظرف شویی بسیار امر مهمی میباشد ظروف باید طوری گذاشته شود از طریق ابفشان ها به راحتی پاشیده شود تا ظروف به راحتی تمیز شود
۳-بهتر است در ساعاتی که اوج مصرف بالاست روشن نشود
۴-در کنار دستگاه گاز قرار گرفته نشود.
۵-بهتر است دستگاه ظرف شویی در هنگام نصب مکانی باشد که هوا خور باشد که در حین کار زیاد گرم نشود
۶-بعد از تمام شدن شست شو درب دستگاه را باز گذاسته و حرارت و بو خارج شود
۷-نکته مهمی که میتوان اعلام کرد این است که دستگاه دارای فیلتر میباشد که قسمت باقی مانده مواد غذایی رو ظروف مانده را جمع میکند نت به محفظه داخلی دستگاه وارد نشود بعد از چند بار شست شو این فیلتر را دربیارید و تمیز کنید چون همان طور بماند دستگاه داخلش بو گند میگیرد