عیب یابی کولر گازی

علت خنک نکردن کولر
• کولر گازی باد خنک نمی دهد:
علت عدم برودت در کولر گازی میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد، برای رفع این مشکل موارد زیر را بررسی کنید
۱.کمپرسور از کار افتاده باشد
۲.کولر گازی به شارژگاز نیاز داشته باشد
۳.برد الکترونیکی دستگاه خراب شده است
۴.کنترل دستگاه در درجه مناسبی تنظیم نشده است
• اسپیلت در حالت گرمایش کار نمیکند:(باد گرم نمیدهد)
علت عدم گرما در اسپیلت میتواند ناشی از:
۱. خراب بودن شیربرقی اسپیلت
۲. خراب بودن سنسور های دما
۳. کنترل دستگاه در درجه نامناسبی تنظیم شده باشد .

• از اسپیلت آب چکه میکند:
علت اینکه از اسپیلت آب چکه میکند میتواند دلایلی متفاوتی اعم از:
۱. کم بودن مبرد دردستگاه،کم بودن گاز در دستگاه باعث برفک زدن بر روی اواپراتور میشود که به وسیله فن پرت میشود ویا آب شده و از دستگاه چکه میکند
۲. سوراخ بودن شلنگ یا حوضچه اسپیلت
۳. شکستگی حوضچه
۴. گرفتگی و مسدود بودن درین برای رفع این مشکل موارد بالا را بررسی کنید و اقدام به رفع آن کنید.