عیب یابی ماشین لباسشویی

۱.عیب یابی ماشین لباسشویی عمل شستن را درست انجام نمیدهداگر بعد از تمام شدن سیکل شستشو برروی لباسهایتان یا درون دستگاه پسماند باقی میماند، میتواند دلایل مختلفی داشته باشد.
ابتدا اطمینان حاصل کنید که به درستی از ماشین لباسشویی استفاده میکنید، برای مثال مقدار مناسبی شوینده استفاده میکنید،به ماشین لباسشویی بیشتر از ظرفیتش بار تحمیل نمیکنید و …..
برای بررسی این موارد از دستور العمل های شرکت سازنده ی دستگاه خود کمک بگیرید،برای مثال یک بار حجیم و بیشتر از ظرفیت ماشین لباسشویی میتواند باعث بروز این مشکل شود.
اگر مواردی که در بالا توضیح داده شد منبع مشکل نبوداحتمال اینکه آب به خوبی به درام نمیرسد یا اینکه آب به طور کامل تخلیه
نمیشود وجود دارد.
• شیرهای ورودی آب را بررسی کنید ،اطمینان حاصل کنید که شیرهای ورودی آب به طور کامل باز هستند.
• بررسی کنید که شلنگ ورودی آب و بقیه شلنگ ها ی دستگاه پارگی نداشته باشند.
• شلنگ تخلیه دستگاه را بررسی کنید، هرگونه انسداد در مسیر تخلیه باعث میشود آب کثیف به داخل دستگاه برگشت خورده و در درام باقی میماند.توجه داشته باشید که بعد از هر بار شستشو عمل تخلیه به طور کامل انجام شود.
• از مسدود نبودن شلنگ آب سرد مطمئن شوید، برای بررسی این موضوع شیرآب ببندید وشلنگ را از دستگاه جدا کنید،انتهای جدا شده ی شلنگ را دریک سطل قرار دهید وشیر آب را باز کنید ،فشار آب باید معقول باشد،اگر اینچنین نبود سر دیگر شلنگ را جدا کنید و به شیر دیگر خارج از منزل(مثلا شیر حیاط منزل) وصل کنید اگر فشار آّب تغییر نکرد باید شلنگ را تعویض کنید
_اگر مشکل بر طرف نشده بود از تکنسین متخصص کمک بخواهید.
۲.دورخشک کن ماشین لباسشویی عمل نمیکند
برای تشخیص مشکل عمل نکردن دور خشک کن ماشین لباسشویی موارد زیر را بررسی کنید:
• خازن راه انداز دچار مشکل شده است
• موتور ماشین لباسشویی خراب است
• برد تنظیم دور ماشین لباسشویی خراب است
• مجموعه کلید ها خراب است
• اگر دکمه حذف دور خشک کن فعال باشد،اتصال بین کنتاکتها قطع میباشد ولی در صورت غیر فعال بودن
اتصال بین کنتاکت ها برقرار است
• فیلتر تخلیه یا شلنگ تخلیه ماشین لباسشویی مسدود شده است
• امکان دارد اضافه بر ظرفیت ماشین لباسشویی بار ریخته شده باشد
۳. از ماشین لباسشویی بهنگام کار کردن آب بیرون میریزد
برای رفع این مشکل موارد زیر را بررسی کنید:
• شلنگ ورودی آب یا شلنگ تخلیه پاره شده باشد
• خرطومی های اتصال جاپودری به دیگ ویا اتصال دیگ به پمپ آب پاره شده باشد
• لاستیک دور درب ماشین لباسشویی از محل نصب خود خارج شده ویا پاره شده است
• بست دردیگ شل شده است ویا لاستیک در دیگ دارای پیچ خوردگی بوده ویا از محل خود خارج شده است.