عیب یابی جارو برقی

۱.جارو برقی مکش قوی ندارد• یکی از دلایل اصلی عدم مکش جارو برقی،موتور جارو برقی میباشد که امکانش هم هست نیمسوز شده باشد.
• میتواند بلبرینگ جارو برقی خراب شده باشد
• ممکن است پره های جارو برقی شما مشکل داشته باشد
• کیسه جارو برقی خود برسی کنید،امکان دارد پر شده باشد
• فیلتر جارو برقی خود را بررسی کنید تا کثیف نباشد
• لوله استیل،لوله خرطومی را بررسی کنید که شیء باعث انسداد مسیر نشده باشد
• غلطک های جارو برقی را بررسی کنید
۲.از جارو برقی دود یا بوی سوختنی بلند میشود
• بلبرینگ جارو برقی خراب شده و به موقع تعویض نشده است، فروسودگی بلبرینگ باعث سوختن موتور میشود
• موتور جارو برقی شما نیز ممکن است نیم سوز شده باشد
• امکان دارد انسدادی در جارو برقی وجود داشته باشد که مانع عمل کردن تسمه جارو برقی میشود،که دار نهایت بوی لاستیک سوخته میآید
• برس جارو برقی خود را بررسی کنید که مو یا نخ به دور غلطک آن نپیچیده باشد
• سیم کشی جارو برقی میتواند مشکل داشته باشد
_کلکتور نیز باعث سوختگی موتور جارو برقی میشود
_هر انسدادی در مسیر اتصالات و قطعات جارو برقی باعث فشار آمدن به موتور و بلند شدن بوی سوختگی و در نهایت سوختن موتور میشود.
۳.صدای جارو برقی زیاد است ویا صدای نا هنجار میدهد
ابتدا باید توجه داشته باشید که موتور جارو برقی شما ازنوع کم صداست یا پر صدا،چنانچه به یکباره صدای جارو برقی شما زیاد شده است موارد زیر را بررسی کنید.
• بلبرینگ جارو برقی شما دچار مشکل شده است
• ممکن است اتصالات و اجزای جارو برقی شما دچار گرفتگی شده باشد،اتصالات و اجزای جارو برقی را بررسی کنید
۴.موتور جارو برقی بصورت یکسره کار میکند
دیمر جارو برقی دچار مشکل شده است
توجه:دیمر جاروبرقی را به طور مداوم در درجه آخر قرار ندهید یا مدت زمان کمتری از آن استفاده کنید.