ارور ماشین لباسشویی الجی

ارور CE:جریان بیش از حدی  به مدار الکتریکی موتور وارد شده .و دلیلش  یک  اتصال  کوتاه به مدار شل  شده  است و برای رفع ان  لباسشویی را ده ثانیه  از برق بکشید و مجدد به برق بزنید و یک چرخه شست و شو را انتخاب کنید،اگر ارور داد شیر اب را ببندید  و دستگاه را از برق بکشید .

ارور CD:این ارور نشانه این میباشد  که خشک کن در حال اتمام است  وقتی لباس را دراوردیم  برطرف میشود.

ارور CL:بیان کننده قفل کودک میباشد برای فعال  یا غیر فعال کردن ان ۳ ثانیه  فشار دهیم .

ارور IE:این ارور نشانه این میباشد  شیر فلکه بسته است،شلنگ ورودی اب  پیچ خورده است،فیلتر ورودی  مسدود است.

ارورFE:به این معنا میباشد ماشین لباسشویی پر است و به خاطر معیوب بودن  شیر اب  است و برای رفع ان  شیر اب را ببندیدو برای تخلیه اب داخل دستگاه ماشین را روشن کنیدو رو دور SPIN بزارید.

ارورDE:به این معنا میباشد  درب دستگاه قفل نمیشود،درب منحرف شده،چفت درب خراب شده.برای رفع عیب ان باید  دکمه روشن و خاموش را فشار داد تا خاموش شود و ماشین لباسشویی  را از برق بکشید،و دکمه START/PAUSE  را پنج ثانیه نگه دغارید و به برق بزنید و درب را به ارامی باز کنید.