ارورهای ساید بای ساید سامسونگ

ارورOFF OFF،OFF:این حالت به معنی دمو یا بدون سرمایش میباشد هنگام خریداری توجه کنید فروشنده حالت دمو را غیر فعال کند.ارور۱E،۵E،SE،ORIE:در سامسونگ فرنچ۵:تمام ارور های حروف E به ولتاژ برق میباشد.یا ولتاژ برق زیاد است یا ولتاژ برق کم است.حتما از محافظ برق استفاده شود.
ارورPC ER:علت مشکل در سوکت های سیم کشی برق میباشد ،پوشش بالا سمت چپ درب یخچال را باز کنید و سیم کشی برق سکوت ها رو بررسی بررسی کنید
ارور۸۸ ۸۸: به معنی هنگ کردن یخچال است ،رفع عیب:یخچال را یک دقیقه از برق خارج کنید و به برق بزنید و ارور حذف میشود.